Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De werkgever is gedurende de hele duur van het dienstverband verantwoordelijk voor de begeleiding en controle van arbeidsongeschikte werknemers. Hij moet daartoe een verzuimbeleid voeren en daarbij een gecertificeerde deskundige inschakelen.

Het voeren van een ziekteverzuimbeleid is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit artikel 2.9 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin is bepaald dat de arbodienst adviseert inzake het voeren van een gestructureerd, systematisch en adequaat arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid.

Er zijn vaste regels voor het eerste en tweede ziektejaar waaraan de werkgever zich moet houden. Deze zijn vastgelegd in de ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’. Het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren