Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Effecten en kosten van verzuim

Ziekteverzuim is het door ziekte of gebrek ongeschikt zijn voor de uitvoering van werk. Arbeidsongeschiktheid is het door ziekte of gebreken niet meer in staat zijn om met gangbare arbeid hetzelfde te verdienen als gezonde personen met een soortgelijke opleiding en ervaring. De verantwoordelijkheid ten aanzien van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie is steeds meer bij werkgevers neergelegd. Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim is al jarenlang ongeveer 4%. Gemiddeld melden werknemers zich één keer per jaar ziek. De gemiddelde verzuimduur per werknemer is ruim 6 dagen. Het ziekteverzuim verschilt volgens cijfers van het CBS (www.cbs.nl) aanzienlijk per

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren