Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verzuimregistratie

De meeste methoden van verzuimbegeleiding kennen een stappenplan dat begint met registratie van het ziekteverzuim. Een goede registratie moet antwoord geven op drie verschillende vragen welke hierna worden behandeld:

  • omvang van het verzuim;

  • aard van het verzuim;

  • spreiding van het verzuim.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat in toenemende mate aandacht is voor de privacy van zieke werknemers. Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. De AVG krijgt – terecht – zeer veel aandacht, aangezien het de verplichtingen aanscherpt voor onder andere werkgevers ten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren