Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Invoeren van het verzuimbeleid

Het feitelijke invoeren van een verzuimbeleid kan het beste via een aantal stappen plaatsvinden. Hierna wordt een aantal stappen aangegeven, waarbij ervan wordt uitgegaan dat reeds een registratie van verzuim heeft plaatsgevonden.

Verzuimanalyse

Het maken van een verzuimbeleid begint met een analyse van het geregistreerde verzuim. Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

  1. Springen bepaalde groepen werknemers eruit?

  2. Springen bepaalde afdelingen eruit?

  3. Hoe hoog is het ziekteverzuim in vergelijking met soortgelijke bedrijven (in de regio)?

  4. Zijn er bepaalde patronen te ontdekken?

  5. Is er een indicatie voor oorzaken van verzuim?

Vervolgens wordt na de analyse van het verzuim

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren