Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Algemene verplichtingen van de werkgever

De werkgever moet een zo goed mogelijk arbobeleid voeren en daarbij rekening houden met ‘de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening’. Met ‘stand van de wetenschap’ wordt bedoeld dat de werkgever bij de vormgeving van zijn beleid rekening moet houden met de ontwikkelingen die door vakdeskundigen in brede kring worden aanvaard als goed toepasbaar in de praktijk. De term professionele dienstverlening heeft betrekking op de dienstverlening door arbodiensten en andere gecertificeerde deskundigen (en dan vooral waar het gaat om het geven van adviezen).

Concrete voorschriften

Concreet bepaalt artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet dat de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren