Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verzuim- en re-integratiebeleid

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever tot het voeren van een verzuimbeleid. Daarbij moet in elk geval een bedrijfsarts of een arbodienst worden ingeschakeld. Ook in andere wetten zijn verplichtingen van de werkgever over verzuim en re-integratie opgenomen, waarbij ook de arbodienst wordt betrokken.

Maatwerkregeling of vangnetregeling

Sinds 1 juli 2005 kan de werkgever kiezen voor een eigen vorm van arbodienstverlening (maatwerkregeling). Daarvoor geldt als voorwaarde dat er overeenstemming bestaat met de werknemers over de gekozen vorm van arbodienstverlening. Dit kan via een branche- of bedrijfs-cao, of door een schriftelijk akkoord met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Voor ziekteverzuimbegeleiding,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren