Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Rechten van de ondernemingsraad

De meeste bepalingen omtrent medezeggenschap op het gebied van de arbeidsomstandigheden zijn opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast zijn enkele bepalingen opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet zelf.

Instemmingsrecht

De or heeft instemmingsrecht met betrekking tot regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden of het ziekteverzuim (artikel 27 lid 1 onder d WOR). Dat geldt ook voor het aangaan van een overeenkomst met een arbodienst. Als in een onderneming met tien tot vijftig werknemers een PVT is ingesteld, heeft deze eveneens instemmingsrecht met betrekking tot regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden of ziekteverzuim.

Is er in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren