Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Het belangrijkste kenmerk van de sociale verzekeringen is het verplichte karakter ervan. Wie tot de kring van de verzekerden van een wet behoort, is uit hoofde daarvan voor die wet verplicht verzekerd, of hij dat wil of niet. En zijn werkgever is premieplichtig. Voor de eerste twee jaar van ziekte geldt de Ziektewet als vangnet voor verzekerden die geen werkgever hebben om het loon door te betalen. De werkgever kan zijn loondoorbetalingsrisico particulier verzekeren. Als de arbeidsongeschiktheid langer dan 104 weken duurt, komt de WIA aan de orde. Deze wet kent uitkeringsregelingen voor volledig en duurzaam

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren