Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Langdurige arbeidsongeschiktheid: de WAO en de WIA

Sinds 1 januari 2006 zijn de uitkeringsregelingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid ingrijpend gewijzigd. Per die datum (officieel per 29 december 2005) is namelijk de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van kracht geworden. De WIA vervangt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), althans voor werknemer die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden, en vervolgens 104 weken ziek zijn gebleven. De WIA geeft minder snel recht op uitkering dan de WAO. Alleen als een werknemer ‘volledig en duurzaam’ arbeidsongeschikt is, is een uitkering gegarandeerd tot de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren