Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wajong

Bij de invoering van de premiedifferentiatie WAO (in 1998) is de AAW als volksverzekering afgeschaft. Voor jonggehandicapten en studerenden is deze vervangen door de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Deze wet geeft jonggehandicapten en studerenden recht op een minimumuitkering. Het is geen verzekering: de kosten worden uit de algemene middelen betaald.

Met ingang van 1 januari 2010 is de nieuwe Wajong in werking getreden: de Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten. De wet geldt voor jongeren die vanaf 2010 een beroep op de Wajong doen, dus niet voor gevallen voor 2010. De wijziging geldt dus voor nieuwe Wajongers (vanaf 2010).

De

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren