Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wettelijke uitkeringen na (gedeeltelijke) beëindiging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

In deze paragraaf worden de uitkeringen besproken die toegekend kunnen worden na verlaging of intrekking van een WAO-uitkering (regeling tot 1 januari 2006) zonder dat de werknemer het werk heeft hervat. De werknemer was dan in eerste instantie aangewezen op een (gedeeltelijke) Werkloosheidswet (WW)-uitkering. Als er geen recht meer bestond op een WW-uitkering, waren er voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers nog twee wettelijke regelingen waarop zij een beroep konden doen: de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en (voor mensen die langere tijd een WAO-uitkering hadden) de inmiddels vervallen Tijdelijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren