Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toeslagenwet

Om een toeslag te kunnen krijgen, moet iemand één van de volgende ‘loondervingsuitkeringen’ ontvangen:

Een toeslag wordt alleen verstrekt als de uitkering (samen met andere inkomsten) beneden het voor de betrokkene geldende sociaal minimum ligt. Door de toeslag komt het totale inkomen op het minimumniveau.

Een uitkering op grond van de ZW en de loondervingsuitkering van de WIA (bij volledige arbeidsongeschiktheid) bedragen maximaal vijfenzeventig procent van het laatste loon van de werknemer. Als de werknemer, toen hij nog werkte, het minimumloon verdiende (of een loon dat daar iets boven lag), zal de uitkering onder het minimumloon

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren