Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Export van uitkeringen

De Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU) bepaalt dat mensen die buiten Nederland wonen alleen recht hebben op een socialezekerheidsuitkering (zoals WIA/WAO- of WAZ-uitkering) als zij in een land wonen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten met afspraken over controle. Het gaat in dergelijke verdragen onder meer om het verifiëren van de juistheid van een aanvraag voor een uitkering en om het vaststellen van de identiteit van de uitkeringsgerechtigde. Verder krijgt het UWV in zo'n verdrag de bevoegdheid om onafhankelijke artsen in te schakelen voor de medische keuring voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Landen waarheen uitkering kan worden geëxporteerd

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren