Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De werkgever is op grond van artikel 7:658 BW verplicht om de gebouwen waarin, en de gereedschappen waarmee werk wordt verricht door werknemers, goed te onderhouden. Hij moet de maatregelen treffen die nodig zijn om werknemers tegen gevaar te beschermen. De werknemers moeten bovendien duidelijke aanwijzingen krijgen over het gebruik van gereedschappen en de gereedschappen moeten, wanneer ze gevaarlijk kunnen zijn, voldoende zijn afgeschermd of beveiligd. Bovendien moet de werkgever oplettend blijven. Dit houdt onder meer in, dat hij erop moet toezien dat de werknemers de veiligheidsmaatregelen nakomen en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren