Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beroepsziekten

Een beroepsziekte is volgens de definitie van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB): ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid en onder bepaalde arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.’ In Nederland registreert het NCvB de beroepsziekten. Sinds 1 november 1999 zijn arbodiensten en bedrijfsartsen volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 9 lid 3) verplicht om beroepsziekten te melden aan de hiertoe aangewezen toezichthouder (artikel 24 Arbowet). Dat zijn ambtenaren die voor dit doel door de minister zijn aangewezen.

Het kabinet heeft op 10 juli 2013 advies aan de SER gevraagd over de aanpak van knelpunten rondom

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren