Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Melding en registratie van ongevallen aan de Inspectie SZW

De werkgever heeft een meldingsplicht wanneer zich in verband met het verrichten van arbeid een ongeval voordoet dat een ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood ten gevolge heeft. Hij moet dit direct melden aan de Inspectie SZW. Onder ernstig lichamelijk of geestelijk letsel wordt verstaan: schade aan de gezondheid die binnen 24 uur na het tijdstip van de gebeurtenis leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling. Of schade aan de gezondheid die naar redelijk oordeel blijvend zal zijn. De melding moet schriftelijk worden bevestigd. Eventueel kan worden volstaan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren