Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 02-07-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Een werkneemster die zwanger is, heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tijdens de verlofperiode ontvangt zij een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WARZO). De uitkering, die door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt betaald, duurt in totaal zestien weken en gaat in tussen de zes en vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De werkneemster mag binnen die grens kiezen hoeveel weken voor de uitgerekende datum zij met verlof wil. Als een werkneemster tijdens haar zwangerschap ziek wordt, heeft zij recht op ziekengeld op grond van de Ziektewet (ZW) als de oorzaak van de ziekte verband houdt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren