Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Als een werknemer zich bij zijn of haar werkgever ziekmeldt, spelen een aantal zaken een rol. De ziekmelding moet worden geregistreerd en administratief verwerkt. Er moet een aantal vragen worden gesteld, zonder daarbij de privacy van de werknemer te schaden. De ziekmelding moet worden doorgegeven aan de arbodienstverlener. Er moet controle plaatsvinden en, zo nodig, overleg met de arbodienstverlener. Als het ernaar uitziet dat de werknemer langere tijd afwezig zal zijn, moet een vervanger worden gezocht. Dit kan gebeuren door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een vervanger te sluiten, of door het inhuren van een uitzendkracht. Vooral bij

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren