Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Registratie van de ziekmelding

Het is belangrijk dat elke ziekmelding zorgvuldig en steeds op dezelfde manier wordt geregistreerd. Met name bij een telefonische ziekmelding door een werknemer is het van belang dat de juiste vragen worden gesteld. Daarbij moet de werkgever uiteraard het grondwettelijke recht op privacy eerbiedigen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de werkgever de volgende vragen mag stellen en verwerken:

    het telefoonnummer en (verpleeg)adres; de vermoedelijke duur van het verzuim; de lopende afspraken en werkzaamheden; of de werknemer onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt); of de ziekte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren