Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Vervanging van de zieke werknemer

Als de werkzaamheden van de zieke werknemer niet intern kunnen worden opgevangen, zal – zeker als de afwezigheid lang dreigt te duren – gezocht moeten worden naar een meer structurele oplossing. Daarvoor zijn twee mogelijkheden het meest voor de hand liggend. Allereerst kan voor de duur van de ziekte een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een vervanger worden aangegaan. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een uitzendkracht. Op beide mogelijkheden zal hierna dieper worden ingegaan.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In de vervanging van een zieke werknemer kan worden voorzien door een arbeidsovereenkomst

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren