Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Gesprek bij terugkeer

Een verzuimgesprek kan een belangrijk onderdeel uitmaken van de verzuimbegeleiding. Het is aan te raden om bij terugkeer van ziekte met de werknemer te praten. Vooral werknemers die een frequent ziekteverzuim hebben, verdienen in de verzuimbegeleiding extra aandacht. Het verzuimgesprek bij terugkeer heeft vooral als doel te achterhalen wat de reden is van het frequente verzuim van een medewerker, en of er verband is met de werksituatie.

Een verzuimgesprek moet bij voorkeur worden gevoerd door de direct leidinggevende van de werknemer. Het moet echter ook mogelijk zijn dat de werknemer het gesprek met iemand anders kan voeren,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren