Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verplichtingen jegens het UWV

De werkgever is verplicht om uiterlijk op de eerste dag nadat de ziekte 42 weken heeft geduurd, aangifte van ziekte bij het UWV te doen. De aangifte aan het UWV houdt op zichzelf niet meer in dan melding van de ziekte aan het UWV. De werkgever moet bij de aangifte de eerste dag van ziekte opgeven. Voor het bepalen van het tijdvak van 42 weken worden perioden van ongeschiktheid tot werken samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

Vindt de ziekmelding te laat plaats, dan kan het UWV een sanctie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren