Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ziekmelding vanuit het buitenland

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens een verblijf in een land waarmee Nederland een verdrag over de sociale zekerheid heeft gesloten, gelden iets andere voorschriften bij ziekmelding. De werknemer moet zich in dat geval niet alleen bij de werkgever ziekmelden, maar ook bij het UWV; dit gebeurt in de regel via het controleorgaan van het verdragsland. Ook de werkgever kan namelijk voor de controle een beroep doen op de bepalingen van het verdrag. Het UWV zorgt daarbij voor de administratieve afhandeling. Dit geldt dus ook als de werkgever het loon moet doorbetalen.

De werknemer moet aan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren