Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ziekmelding tijdens de proeftijd

Als een werknemer zich tijdens de wettelijke proeftijd ziekmeldt, kan er aanleiding zijn te overwegen het dienstverband te verbreken. Doet men dit niet, dan loopt de werkgever het risico dat de proeftijd voorbij is voordat hij zich een oordeel over de werknemer heeft kunnen vormen. Als een werknemer tijdens de wettelijke proeftijd wordt ontslagen terwijl hij ziek is, heeft hij recht op ziekengeld op grond van de ZW. De uitkering gaat in vanaf de eerste dag na het ontslag, maar niet eerder dan vanaf de derde ziektedag. Als de werkgever dus bijvoorbeeld al één dag het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren