Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is opgenomen in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin is bepaald, dat de werknemer gedurende 104 weken ten minste recht houdt op 70% van zijn eigen loon (met als maximum 70% van het maximum dagloon), als hij de afgesproken arbeid niet heeft verricht omdat hij ziek was. Zie voor de actuele hoogte van het maximumdagloon het hoofdstuk Bijlagen. Tijdens het eerste jaar van ziekte moet de werkgever

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren