Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werknemer ontvangt een vast week- of maandloon

Als de werknemer werkt tegen een vast loon per periode, is de werkgever verplicht om over een periode van 104 weken het loon tijdens ziekte door te betalen, en wel ten minste zeventig procent van het loon van de werknemer. Maximaal gaat het daarbij op grond van de wet om zeventig procent van het maximumdagloon over 104 weken. Het staat werkgever en werknemer vrij om bij arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een hogere loondoorbetaling af te spreken. Met de sociale partners is echter afgesproken dit niet te doen voor het tweede ziektejaar. Dit

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren