Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werknemers met recht op ziekengeld van het UWV

In de Ziektewet (ZW) wordt in artikel 29, tweede lid een opsomming gegeven van groepen werknemers die recht hebben op ziekengeld (de zogenoemde vangnetregeling). Het gaat (voor zover voor de werkgever van belang) om de volgende groepen:

    Werknemers die verzekerd zijn voor de ZW op grond van een zogenoemde fictieve dienstbetrekking (artikel 4 en 5 ZW). Het gaat daarbij om kleine aannemers, bepaalde groepen vertegenwoordigers, thuiswerkers die ten minste veertig procent van het minimumloon verdienen, musici en artiesten, en de zogenoemde rariteiten. Deze laatste groep bestaat uit mensen die ten minste twee

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren