Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Oproepkrachten en uitzendkrachten

Bij oproepkrachten is het vaak de vraag óf zij in bepaalde situaties recht hebben op loondoorbetaling als zij ziek worden. En zo ja, hoe lang dan. Ook de vraag of het UWV ziekengeld gaat betalen is lang niet altijd makkelijk te antwoorden.

In de eerste plaats is van belang met wat voor oproepkracht men te maken heeft.

Aard van de oproepovereenkomst

De term oproepkracht is geen wettelijk begrip, maar een verzamelnaam voor verschillende vormen van min of meer losse arbeidsverhoudingen. Andere benamingen zijn afroepcontract, stand-bycontract, contract voor hulpkrachten, nulurencontracten, min/max-contracten, of los dienstverband. Deze termen zijn niet

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren