Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Overtreding van de controlevoorschriften

De werkgever kan de loondoorbetaling tijdens ziekte opschorten, als de zieke werknemer de door de werkgever opgestelde controlevoorschriften niet naleeft. Deze voorschriften moeten dan wel schriftelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of in een verzuimreglement dat aan de werknemer is overhandigd.

De wet somt niet op wat in een ziektereglement moet worden opgenomen, maar begrenst wel de inhoud daarvan. De belangrijkste begrenzing is, dat de voorschriften erop gericht moeten zijn dat de werkgever de inlichtingen verkrijgt die hij nodig heeft om

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren