Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Weigeren om passend werk te verrichten

De werkgever kan van de werknemer verlangen dat hij passende arbeid verricht waartoe hij ondanks zijn ziekte wel in staat is. Door passend werk aan te bieden, kan de werkgever bevorderen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces terugkeert. Weigert de werknemer de passende arbeid te aanvaarden, dan kan door de werkgever de loondoorbetaling volledig worden stopgezet.

Zodra de werknemer het passende werk alsnog gaat verrichten, herleeft de loondoorbetalingsverplichting.

Het moet uitdrukkelijk gaan om passend werk. Passend wil in dit verband niet alleen zeggen: werk dat de werknemer ondanks zijn ziekte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren