Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Weigeringsgronden

In het BW is een aantal situaties opgenomen waarbij de zieke werknemer, ondanks het feit dat hij ziek is, geen recht heeft op loondoorbetaling. De werkgever mag niet willekeurig met zijn bevoegdheid tot stopzetting van de loonbetaling omgaan. Hij moet de werknemer onverwijld, nadat bij hem het vermoeden is gerezen van het bestaan van een weigeringsgrond, in kennis stellen van zijn voornemen de loonbetaling stop te zetten. Doet de werkgever dat niet onverwijld, dan kan de werkgever geen beroep meer doen op die weigeringsgrond.

Let op Het verliezen van het recht op loonbetaling houdt niet in dat er ook direct

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren