Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Ziek worden tijdens vakantie

Als de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, gelden dergelijke ziektedagen niet als vakantiedagen. De werknemer moet zich dan natuurlijk wel tijdig ziekmelden. Hij heeft dan recht op vervangende vakantiedagen voor de ziektedagen (zie over ziekmelding in het buitenland Ziekmelding vanuit het buitenland).

Opnemen van vakantie tijdens ziekte

De werknemer die ziek (volledig arbeidsongeschikt) is, kan op grond van artikel 7:638 BW gewoon vakantiedagen opnemen. Een werknemer die van april tot oktober ziek was, en in die periode ‘op vakantie’ is geweest, heeft gedurende zijn ziekte vakantiedagen opgebouwd, en hij heeft deze tijdens zijn vakantie ook

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren