Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

De Wet verbetering poortwachter (WVP) bevat regels voor de gang van zaken in de eerste ziekteperiode (tot maximaal twee jaar ziekte). Het systeem van de WVP houdt onder andere in dat de arbodienst regelmatig inhoudelijk om advies moet worden gevraagd. Daarnaast moet de werkgever een dossier bijhouden, waarin hij elke stap noteert die wordt gezet bij de begeleiding van de werknemer. Zodra er hervattingsmogelijkheden zijn, moet er een plan van aanpak worden gemaakt; in principe binnen acht weken na de eerste ziektedag. Als het tot een WIA-aanvraag komt, moet de werknemer bij zijn aanvraag een re-integratieverslag voegen. Dit verslag

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren