Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Meldingen en dossiervorming

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is vooral bedoeld om te stimuleren dat er al vroeg in de ziekteperiode initiatieven voor re-integratie worden genomen. In de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar zijn de algemene regels opgenomen die gelden tijdens de eerste twee jaar van ziekte, met minimumeisen voor de stappen die ten minste moeten worden gezet, en de inspanningen die minimaal moeten worden verricht, door werknemer, werkgever en de bedrijfsarts of de arbodienst.

Een belangrijke verplichting is, dat de werkgever bij dreigend langer durend verzuim een dossier moet aanleggen. Het documenteren en verantwoorden van alle activiteiten in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren