Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Adviesaanvraag aan de bedrijfsarts of arbodienst/probleem analyse

Als sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim, moet de werkgever binnen zes weken na de eerste ziektedag van de werknemer een oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst vragen over het desbetreffende ziektegeval. Dit noemt men een probleemanalyse. Als pas na zes weken blijkt dat het verzuim langdurig dreigt te worden, moet de werkgever direct advies aan de bedrijfsarts of arbodienst vragen.

Afwijken van de adviestermijn

Als hoofdregel geldt dus dat de bedrijfsarts of arbodienst binnen zes weken na de eerste ziektedag een oordeel moet geven. Maar als de aard van het verzuim daartoe

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren