Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Plan van aanpak

Na acht weken vanaf de eerste ziektedag moet een Plan van aanpak worden opgesteld. Formulieren hiervoor zijn te downloaden van de website van het UWV (www.uwv.nl).

Werkgever en werknemer moeten het advies van de bedrijfsarts of arbodienst bespreken. Dit overleg moet resulteren in een gezamenlijk plan van aanpak. Hierin zal het perspectief op langere termijn geschetst worden (zoals terugkeer naar eigen of aangepast werk) en de weg waarlangs (de tussenstappen) men verwacht dit te bereiken. Ook afspraken over bijvoorbeeld omscholing, opleiding, het aanvragen van voorzieningen, of de inschakeling van een re-integratiebedrijf worden in het plan van aanpak

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren