Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Verlenging van de loondoorbetalingsperiode

Indien de werkgever zijn verplichtingen met betrekking tot het re-integratieverslag niet of niet volledig is nagekomen of als de werkgever te weinig heeft gedaan om te proberen zijn werknemer te re-integreren, stelt het UWV een termijn vast waarmee de loondoorbetalingsverplichting wordt verlengd. Bij de toepassing van deze loonsanctie wordt rekening gehouden met de aard en ernst van het verzuim. De loonsanctie kan maximaal 52 weken zijn, zodat de loonbetalingsplicht dan maximaal drie jaar kan worden (artikel 25 lid 9 WIA).

Het UWV hanteert de Regeling beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Ook is er op 1 december 2018 de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren