Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Dienstverband eindigt tijdens ziekte

Een arbeidsovereenkomst kan tijdens ziekte van de werknemer eindigen. Bijvoorbeeld omdat een contract voor bepaalde tijd afloopt, of omdat de werknemer ziek werd tijdens een al lopende opzegtermijn. De zieke werknemer heeft dan geen recht meer op doorbetaling van het loon, omdat het dienstverband verbroken is. Wel valt hij onder de Ziektewet en heeft uit dien hoofde recht op ziekengeld, in principe gedurende 104 weken. De periode van de loonbetaling tijdens ziekte wordt daar op natuurlijk in mindering gebracht. Met ingang van 1 januari 2013 is de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (Bezava) in werking getreden.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren