Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Praktijkinformatie
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020
  • Taakgebieden: Transportveiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Conflicten over ziekte raken direct de relatie tussen werkgever en werknemer. In de praktijk wordt de controle van zieke werknemers weliswaar grotendeels door de arbodienst of andere deskundige gedaan, maar zodra er problemen ontstaan is het de werkgever die actie zal moeten ondernemen. Als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, zal doorgaans de rechter het geschil moeten beslechten. Vrijwel elk conflict tussen werkgever en werknemer kan aan de kantonrechter worden voorgelegd. Toch komt het bij conflicten over ziekte relatief niet zo vaak voor dat de kantonrechter wordt ingeschakeld. Dat komt

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren