Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Tegen vrijwel elke beslissing van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan een belanghebbende bezwaar en beroep aantekenen. Dit geldt zowel voor de uitkeringskant als voor de premiekant. Bezwaren tegen premieheffing moeten door werkgevers worden ingediend bij de Belastingdienst. Het UWV heeft alleen nog met uitkeringszaken te maken. De premies voor de sociale zekerheid voor de werknemersverzekeringen is vrijwel geheel een werkgeversaangelegenheid geworden. Ook tegen het opleggen van een boete is bezwaar en beroep mogelijk.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren