Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat bezwaar en beroep open tegen elke beslissing van het uitvoeringsorgaan waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Geen bezwaar en beroep staat open tegen zogenoemde voorbereidingsbeslissingen, tenzij zo'n beslissing de belanghebbende, los van het uiteindelijke besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Zo kan iemand geen afzonderlijke procedure voeren over bijvoorbeeld de inhoud van door een uitvoeringsorgaan gebruikte vragenformulieren. Tegen de beslissing die op basis van het ingevulde formulier wordt genomen, staat wel bezwaar en beroep open; in die procedure kan een bezwaar tegen het formulier zelf natuurlijk wel worden ingebracht.

De termijn waarbinnen

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren