Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Beroep instellen bij de rechtbank

Tegen een uitspraak op het bezwaarschrift kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht. De beslissing waartegen beroep is ingesteld, blijft van kracht zolang er geen uitspraak door de rechtbank is gedaan. Een uitspraak van de rechtbank is definitief als hij in ‘kracht van gewijsde’ is gegaan; dat wil zeggen, als geen van de partijen binnen de geldende termijn hoger beroep heeft ingesteld, en er dus geen rechtsmiddel meer openstaat. Dus als de eiser van de rechtbank gelijk krijgt, maar het uitvoeringsorgaan hoger beroep instelt, verandert er niets in de situatie

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren