Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Hoger beroep bij de CRvB

Binnen zes weken na de dag waarop de uitspraak van de rechtbank is verzonden, kunnen beide partijen hoger beroep instellen bij de CRvB. Het instellen van hoger beroep heeft ‘schorsende werking’ ten aanzien van de uitspraak van de rechtbank. Die uitspraak hoeft niet te worden uitgevoerd zolang er geen uitspraak in het hoger beroep is gedaan. De gang van zaken bij de CRvB is nagenoeg gelijk aan die bij de rechtbanken.

Beroepschrift

Hoger beroep wordt aangetekend door het indienen van een beroepschrift. Aan de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren