Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Inzage- en correctierecht UWV

De verzekerde heeft recht op inzage en correctie van gegevens die aanwezig zijn in geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde bestanden, die het UWV heeft aangelegd om aanspraken en verplichtingen vast te stellen. Het UWV heeft een modelregeling voor het inzage- en correctierecht. Het hierna volgende is op deze modelregeling gebaseerd. Per uitvoeringskantoor kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Let op

Het inzage- en correctierecht geldt ook voor de werkgeversregistraties. Ook de werkgever kan dus (voor de over hem opgenomen gegevens) inzage krijgen in de bestanden van het UWV. Te denken valt aan bestanden waarin gegevens over de premieheffing zijn opgenomen.

Vertegenwoordiger/gemachtigde

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren