Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Toezicht door de Inspectie SZW

De handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet is opgedragen aan de Inspectie SZW en aan sommige andere instanties (zie Controle door de Inspectie SZW ).

Andere bevoegdheden van de Inspectie SZW betreffen onder meer het handhaven van:

    de Arbeidstijdenwet (art. 8 Arbeidstijdenwet e.v.); de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (WAVV); met betrekking tot een klacht vanwege het niet-naleven van algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen (art. 10); het Ontslagbesluit (art. 2.3) voor onderzoek naar ontslagen die mogelijk te maken hebben met arbeidsomstandigheden; de Warenwet, voor zover de daaronder ressorterende besluiten betrekking hebben op het

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren