Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: nico 1 juli 2014
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is in het algemeen geen eenvoudige zaak. Er gelden erg veel regels, die bovendien in verschillende wetten en regelingen zijn ondergebracht.

Als een werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, geldt gedurende de eerste twee jaar in beginsel een opzegverbod. Dit opzegverbod en de vraag wanneer het wel en wanneer het niet van toepassing is, wordt in hoofdstuk 6.1 besproken. Belangrijk is dat het opzegverbod tijdens ziekte niet meer van toepassing is, als de werknemer zonder goede reden weigert mee te werken aan de re-integratie, zoals bijvoorbeeld het opstellen of uitvoeren van een plan van aanpak

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren