Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 08-02-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Een belangrijke doelstelling van alle wettelijke re-integratiemaatregelen is om de werknemer die door arbeidsongeschiktheid zijn oude functie niet meer kan uitoefenen, te herplaatsen bij de eigen werkgever. In de praktijk blijkt re-integratie bij de eigen werkgever namelijk veel meer kans van slagen te bieden dan re-integratie elders. Daarom zijn er veel herplaatsingsinstrumenten in de wet opgenomen die specifiek zijn gericht op behoud van de eigen arbeidsplaats, al dan niet in aangepaste vorm.

Het arbeidsrecht bevat ter bescherming van de werknemer bovendien een aantal regels om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst met een zieke of gehandicapte werknemer te gemakkelijk beëindigd

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren