Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De opzegverboden

De meeste opzegverboden zijn ondergebracht in art. 7:670 BW, zoals het opzegverbod tijdens ziekte (lid 1), zwangerschap (lid 2), militaire dienst (lid 3) en lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan, zoals de ondernemingsraad (lid 4) . Dit worden ook wel de zogenoemde ‘tijdens-opzegverboden’ genoemd. In lid 5 tot en met 9 van artikel 7:670 BW zijn daarnaast een aantal ‘wegens-opzegverboden’ neergelegd, zoals bijvoorbeeld het opzegverbod wegens zorg en ouderschapsverlof. Ook in art. 7:646 BW (gelijke behandeling), de Algemene Wet Gelijke Behandeling (wegens-opzegverboden) en art. 104 Pensioenwet (tijdens opzegverbod) zijn opzegverboden wettelijk vastgelegd.

Tijdens ziekte van de werknemer (art. 7:670 lid

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren