Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Aanvraag ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Met de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 zijn artikel 6 BBA, het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels ontslagtaak UWV vervallen. Verzoeken om toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (of wegens bedrijfseconomische redenen) worden per 1 juli 2015 beoordeeld op basis van de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, de Ontslagregeling en de Regeling UWV ontslagprocedure. Voor andere onderwerpen uit de oude Beleidsregels van het UWV – bijvoorbeeld als het gaat om welke gegevens een werkgever moet aanleveren voor het onderbouwen van de langdurige arbeidsongeschiktheid – heeft het UWV Uitvoeringsregels

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren