Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Samenvatting

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer eenzijdig, dat wil zeggen zonder instemming van de werknemer, wenst te beëindigen dan moet de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de bevoegde kantonrechter, tenzij de (redelijke) grond voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid betreft. In dat geval moet de werkgever het UWV verzoeken om toestemming te geven om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:671b BW en artikel 7:671c BW) is bepaald, dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever respectievelijk de werknemer kan ontbinden.

De kantonrechter kan op verzoek

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren